ຄຳພູທະວີວັນ(ເພັງຈຸດນື່ງ)

Tagged with: , ,
Posted in ສິລປະວັນນະຄະດີ

ລະນາດດົນຕີລາວເດີມ

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໄຫວຢູ່ບໍ່ອີ່ພໍ່ມຸກດາວັນສັນຕິພອນ

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

ວັດລາວສັນຕິທັມ ຍິນດີີຕອ້ນຮັບທຸກໆທ່ານ Wat Lao Santitham welcomes You

Watlao_Santitham_front

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

” ຄົນ ”

ຄຳວ່າ “ຄົນ” ເຊີ່ງເປັນສັຕຕ໌ໂລກຈຳພວກໜຶ່ງ ມີຫລາຍຊາຕ ຫລາຍພາສາ. ພາສາບາລີເອີ້ນຄົນວ່າ”ນະໂຣ” ແປວ່າ ຜູ້ຮຸ່ງເຮືອງ, ມະນຸສໂສ ແປວ່າ ເກີດຈາກພຣະມະນູ (ຈິຕໃຈ)

ສວ່ນຄົນທ່ີວິວັທນາກາຣມາຍັງບໍ່ຫລາຍ ຍັງເປັນຄົນປ່າເຖື່ອນ ບໍ່ມີມະນຸສທັມ ເອີ້ນວ່າ” ວານະໂຣ” ແປວ່າ ຄົນປ່າ. ເມື່ອຜູ້ໃດປະພືດຜິດມະນຸສທັມ ເຮົາມັກດ່າວ່າ ຄົນປ່າເຖື່ອນ ໄຮ້ມະນຸສທັມ

ຄົນເປັນສີ່ງມີຊີວິດ ເພາະຮູ້ຈັກເປັນ ຮູ້ຈັກຕາຍ ຮູ້ຈັກກິນ ຮູ້ຈັກຖ່າຍ ຮູ້ຈັກສືບພັນທ໌, ແຕ່ການກິນ ການຖ່າຍ ການສືບພັນທ໌ຂອງຄົນ ມີຄຸນທັມເຂົ້າປະກອບ ຈືງແຕກຕ່າງ ແລະດີກວ່າສັດເດັຽຣະສານຫຼາຍ,

ເພາະສະນັ້ນ, ຄົນຈືງປະເສີດກວ່າສັດເດັຽຣະສານ ຄຸນທັມຂອງຄົນໄດ້ຮັບການພັທນາ ມາ ໃນສັງຄົມມະນຸສເປັນເວລານານ ຫຼາຍກວ່າລ້ານປີແລ້ວ

ຄຸນທັມຂອງຄົນໄດ້ພັທນາມາເຖີງຂັ້ນຈະເຣີນສູງສຸດ ຈົນເຖີງຂະໜາດເຮັດຕົນໃຫ້ພົ້ນຄວາມ ເປັນສັຕຕ໌ໂລກ(ວິສຸທທິເທພ)ໄດ້ ຄົນຈື່ງປະເສີດທີ່ສຸດ ໃນບັນດາສັຕຕ໌ໂລກ ທ່ີເຫັນດວ້ຍຕາທັມດາ. ພຣະພຸທເຈົ້າ ຊົງແບ່ງຄົນອອກເປັນ 4 ປະເພດ ຕາມຄຸນທັມ ຄື:

1. ມະນຸສໂສ ຄົນທັມດາ,
2.​ ມະນຸສສະເປໂຕ ຄົນເຜດ (ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນວ່າ ມະນຸສສະເນຣະຍິໂຕ ຄົນນາຮົກ)
3. ມະນຸສສະຕິຣັຈສາໂນ ຄົນສັຕຕ໌
4. ມະນຸສສະເທໂວ ຄົນເທວະດາ. ຄົນທັມດາຍອ່ມມີມະນຸສທັມປະຈຳຕົວ.

ສວ່ນຄົນປະເພດ 2 ແລະ 3 ເປັນຄົນຂາດມະນຸສທັມ ທ່ີເຮົາມັກເອີ້ນວ່າ ອ້າຍເຜຕ, ສັຕຕ໌ນາຮົກ ສັຕຕ໌ເດັຽຣະສານ. ຄົນປະເພດທ່ີ 4 ເປັນຄົນທ່ີມີຄຸນທັມສູງກວ່າຄົນທັມດາ ເປັນເທວະດາໃນໝູ່ຄົນ ເປັນພຣະພົມໃນໝູ່ຄົນ ຈົນເຖີງເປັນພຣະວິສຸທທິເທພໃນໝູ່ຄົນ

ພຣະພຸທເຈົ້າ ຕັສຮູ້ຄວາມຈີງວ່າ ການຍອມສລະຊີວິດ ເພື່ອຮັກສາຄຸນທັມໄວ້ ເປັນປາຣະມີຂັ້ນສູງສຸດ ເອີ້ນວ່າ ປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ປາຣະມີຂັ້ນສູງສຸດນີ້ ມີອຳນາດອຳນວຍຜົນໃຫ້ບັນລຸເຖີງສະພາບຄວາມເປັນວິສຸທທິເທພ.

ການບໍ່ຮັກສາຄຸນທັມຂອງຄົນໄວ້ ເປັນການທຳລາຍຄວາມເປັນຄົນຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕົກຕ່ຳ ລົງສູ່ຄວາມເປັນຄົນສັຕຕ໌ເດັຽຣະສານ ຄົນເຜດ ຄົນນາຮົກ ໜ້າເສັຽດາຍທ່ີກຳເນີດມາເປັນຄົນ.

ຜູ້ທຳລາຍຄຸນທັມຂອງຄົນດວ້ຍຕົນເອງ ຍອ່ມໄດ້ຮັບການຕິຕຽນຈາກວິນຍູຊົນໃນປັດຈຸບັນ ຕາຍແລ້ວ ຍອ່ມຕົກນາຮົກ ເວັ້ນເສັຽແຕ່ ມີຄຸນທັມເກົ່າໃນຊາດກອ່ນອູ້ມຊູຢູ່. ເພາະສະນັ້ນ ຄົນຄວນຮັກສາຄຸນທັມຂອງຄົນໄວ້. ຄຸນທັມນີ້ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຄົນຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຍີ່ງໆ ຂຶ້ນໄປ ເມື່ອຄຸນທັມຂັ້ນສູງສຸດມີຫລາຍຂຶ້ນ ຈະມີໂອກາດບັນລຸເຖີງພຣະນີບພານ ເຊີ່ງເປັນບໍລົມສັນຕິສຸຂຕລອດກາລນິຣັນດອນ.

Posted in ທັມມະແລະບົດສູດ

WatLao Santitham Photo

watlaosantitham2013_0163 watlaosantitham201300022 watlaosantitham2013_0144 watlaosantitham2013_0158 watlaosantitham201300113 watlaosantitham201300125 watlaosantitham201300136 watlaosantitham201300070 watlaosantitham201300065 watlaosantitham201300152 watlaosantitham201300051 watlaosantitham201300031 watlaosantitham2013_0003 watlaosantitham201300010 watlaosantitham2013_0149 watlaosantitham2013_0023 watlaosantitham201300134 watlaosantitham2013_0125 watlaosantitham2013_0083 watlaosantitham2013_0021 watlaosantitham2013_0047 watlaosantitham2013_0049 watlaosantitham2013_0025 watlaosantitham201300030 watlaosantitham201300003 watlaosantitham201300013 watlaosantitham201300072 watlaosantitham201300012 watlaosantitham2013_0147 watlaosantitham201300069 watlaosantitham201300131 watlaosantitham201300060 watlaosantitham2013_0093 watlaosantitham2013_0005 watlaosantitham201300109 watlaosantitham201300142 watlaosantitham2013_0110 watlaosantitham201300074 watlaosantitham201300082 watlaosantitham201300014 watlaosantitham2013_0064 watlaosantitham201300147 watlaosantitham201300002 watlaosantitham2013_0046 watlaosantitham201300005 watlaosantitham201300079 watlaosantitham2013_0122 watlaosantitham201300068 watlaosantitham201300006 watlaosantitham2013_0135 watlaosantitham2013_0070 watlaosantitham201300116 watlaosantitham2013_0142 watlaosantitham201300123 watlaosantitham201300148 watlaosantitham201300146 dsc00116 watlaosantitham2013_0100 watlaosantitham2013_0097 watlaosantitham2013_0089

Slideshow